Daily Stoic #47: Đừng làm khó thêm

Nếu ai đó hỏi cách để viết tên của bạn, liệu bạn có hét lên từng chữ cái với họ không? Nếu họ tức tối thì liệu bạn có cũng đáp trả bằng sự giận dữ? Hay nên chăng bạn sẽ đánh vần nhẹ nhàng từng chữ?
Vì vậy hãy nhớ rằng, những nhiệm vụ của bạn trong cuộc đời này là tổng hợp của những hành vi riêng lẻ. Hãy chú ý đến từng việc nhỏ như khi làm những việc lớn, hoàn thành một cách có phương pháp và nhất quán.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 6.26

Một kịch bản phổ biến là khi bạn đang làm việc với đồng nghiệp hay cáu bẳn hoặc ông chủ khó tính. Khi họ yêu cầu bạn làm điều gì đó mà vì không thích họ trên phương diện cá nhân hoặc vì họ yêu cầu một cách đáng ghét vậy nên bạn phản đối. Sau đó họ cũng tìm cách phản đối thế là xung đột leo thang.

Trong khi đó, bạn có thể dừng lại một chút và đánh giá khách quan vấn đề. Bạn sẽ luôn thấy không có gì là hoàn toàn vô lý, ít ra cũng luôn có cách để nhìn nhận một vấn đề theo cách chấp nhận được. Nếu được như thế, phần còn lại sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Công việc nói riêng và cuộc sống nói chung có lẽ đã đủ khó khăn thách thức rồi. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu không làm mọi chuyện tệ hơn bằng những cảm xúc tiêu cực từ những vấn đề không đáng hoặc đào sâu những khủng hoảng mà ta không thực sự quan tâm.

Đừng để cảm xúc làm chủ hành động nữa, hãy đặt nó đúng chỗ và ngay ngắn trên những ngăn tủ đạo đức trang trọng. Và hãy giữ gìn.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply