Daily Stoic #85: Giàu có và tự do

… tự do không được đảm bảo bởi việc lấp đầy trái tim con người những tự do ham muốn mà trái lại phải bằng cách loại bỏ chúng đi.

EPICTETUS, DISCOURSES, 4.1.175

Có 2 con đường để trở nên giàu có: Có mọi thứ bạn muốn hoặc muốn mọi thứ bạn có. Vậy ngay lúc này, tai đây thì con đường nào dễ hơn, thậm chí con đường nào thực sự khả thi?

Điều tương tự cũng xảy đến với tự do, nó cũng cho ta 2 con đường để lựa chọn. Nếu bạn luôn khó chịu, muốn đấu tranh giành giật để có được mọi thứ bạn muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được tự do cả.

Trái lại nếu bạn đã tìm kiếm, lựa chọn rồi toàn tâm toàn ý vào những khoảng nhỏ tự do mình đang sở hữu? Thật đáng trân trọng, bạn sẽ tự do ngay lúc này, tại chính nơi đây.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply