Daily Stoic #36: Hãy vững vàng

Đừng để dễ kích động, những cũng hãy đừng ngần ngại ủng hộ mạnh mẽ cho mọi tiếng nói đòi sự công bằng và luôn bảo vệ niềm tin rõ ràng mỗi khi bạn làm điều đó.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.22

Hãy nghĩ đến những người tính khí thất thường bạn đã gặp trong đời, không bàn đến những người mắc chứng rối loạn, mà là người có những lựa chọn rối loạn trong cuộc sống của họ. Mọi thứ họ có đều có xu hướng tăng vọt rồi lại quay đầu xuống dốc, mọi thứ có thể đang rất tuyệt vời rồi lại nhanh chóng cảm thấy tồi tệ. Với cuộc sống đó họ có cảm thấy mệt mỏi ? Họ sẽ ước họ có thế có 1 bộ lọc để cho họ biết những tác nhân nào là tốt và ngược lại.

Thực tế thì có những thứ có chức năng tương tự như những bộ lọc đó. Đó là công bằng, lý trítriết lý sống. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ trước khi hành động. Luôn tự hỏi: Ai đang kiểm soát ở đây? Những nguyên tắc nào đang dẫn lối cho tôi lúc này? Hãy lựa chọn rồi đặt trọn niềm tin vào những bộ lọc đó, bởi một lúc nào đó bạn có thể muốn hành xử như là một nô lệ của cảm xúc còn chúng thì không.

Người mà đặt mọi thứ dẫn tới hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải người khác, đã lập kế hoạch tốt nhất để sống hạnh phúc. Đây là con người biết tiết chế, có chí khí và có sự sáng suốt.

PLATO

Nếu có một thông điệp xuyên suốt của tư tưởng Triết học Khắc Kỷ thì đó là: Những sự tác động bên ngoài sẽ luôn tìm đến, còn việc của bạn là phải kiểm soát được chúng và làm chủ được bản thân mình.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply