Daily Stoic #91: Bạn là sản phẩm giáo dục của chính mình

Theo đuổi những thứ không khả thi thì thật điên rồ. Nhưng những kẻ tầm thường thì cũng không thể làm gì khác hơn.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.17

Một con chó được để cho đuổi theo chiếc xe thì sẽ làm đúng như vậy. Một đứa trẻ không có bất kì khuôn khổ nào sẽ trở nên hư hỏng. Một nhà đầu tư không có quy tắc, không có kỉ luật sẽ không phải là một nhà đầu tư, đó là một con bạc. Một tâm trí mà không kiểm soát được chính nó, sẽ không thể hiểu được sức mạnh của bản thân để tự chỉnh đốn nó, sẽ quay cuồng bởi những việc xung quanh và những tác động hỗn loạn.

Đó chắc không phải là cách mà bạn muốn sống trong ngày mai. Vậy nên bạn phải nhận thức được điều này. Bạn phải ngay lập tức xác lập sự rèn luyện và những thói quen để thay thế sự thiếu hiểu biết và kỉ luật yếu kém. Chỉ khi đó bạn mới bắt đầu hành động và cư xử khác đi. Rồi sau đó bạn sẽ dừng tìm kiếm những thứ bất khả thi, những lợi ích thiển cận và những thứ không cần thiết.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply