Daily Stoic #47: Đừng làm khó thêm

Nếu ai đó hỏi cách để viết tên của bạn, liệu bạn có hét lên từng chữ cái với họ không? Nếu họ tức tối thì liệu bạn có cũng đáp trả bằng sự giận dữ? Hay nên chăng bạn sẽ đánh vần nhẹ nhàng từng chữ?Vì vậy hãy nhớ […]

Continue Reading