Daily Stoic #7: 7 chức năng của trí não

Hoạt động phù hợp cho trí não là thực hiện việc chọn lựa, từ chối, mong ước, căm ghét, chuẩn bị, nhắm mục tiêu và phê chuẩn. Vậy điều gì có thể làm vấy bẩn hay cản trở cho sự vận hành đúng đắn của nó ? Chẳng có gì ngoài những quyết định sai lệch của chính nó.

Epictetus, Discourses
  1. Lựa chọn : Nghĩ đúng và làm đúng.
  2. Từ chối : Tránh mọi cám dỗ.
  3. Mong ước : Để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
  4. Căm ghét : Loại bỏ sự sai trái, sự giả dối và những tâm gương xấu.
  5. Chuẩn bị : Sẵn sàng cho những sự giả dối xấu xa hay bất cứ điều gì khách quan có thể xảy đến.
  6. Nhắm mục tiêu : Nền tảng xây nên những nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.
  7. Phê chuẩn : Xác định rõ ràng những gì tự kiểm soát được những gì không thể với sự bình thản.

Luôn đảm bảo trí não chúng ta sẽ làm đúng chức năng của chúng và xem những thứ sai khác như là sự vấy bẩn hoặc sự lệch lạc nhận thức.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply