Daily Stoic #13: Vòng tròn tự chủ

Chúng ta kiểm soát được các lựa chọn hợp lý đưa ra cùng với những hành động dựa trên nguyên tắc đạo đức của mình. Những thứ không kiểm soát được là thân thể ta, những vật ta sở hữu, gia đình, con cái, anh em, dân tộc và những thứ liên quan.

Epictetus, Discourses

Những điều này quan trọng đến mức ta phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Một người thực sự khôn ngoan là người biết cái gì mình thực sự làm chủ được, cái gì không. Thật may mắn là những điều quan trọng hơn – những điều ta làm chủ được lại đơn giản và dễ nhớ. Theo triết học Khắc Kỷ trong vòng tự chủ của mỗi con người chỉ có 1 thứ duy nhất: Tâm trí. Đúng vậy đấy, ngay cả cơ thể của chính họ cũng không hoàn toàn nằm trong vòng tự chủ ấy, đau ốm bệnh tật có thể đến với nó bất cứ lúc nào mà ta không can thiệp được. Tuy nhiên đó lại là điều tốt bởi nó giúp ta tập trung hoàn toàn vào sự hoạt động của tâm trí, dành nhiều thời gian hơn nghĩ về nó. Khi những người khác đang phải bận rộn với một danh sách dài những trách nhiệm gánh lấy thì danh sách của bạn chỉ có 1 mà thôi. Vậy đấy, bạn chỉ có 1 thứ phải quản lý đó là lựa chọn của bạn – ý chí của bạn – tâm trí của bạn.

Hãy lưu tâm đến nó!

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply