Daily Stoic #24: Học kỹ – hiểu sâu

Từ Rusticus…ta đã học đọc một cách cẩn thận và không hài lòng với những hiểu biết qua loa về mọi thứ, cũng như không quá vội vàng đồng ý với bất kỳ ai nói nhiều.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 1.7.3

   Cuốn Meditations của Marcus Aurelius được bắt đầu với một danh sách sự biết ơn tới những người xung quanh ông, cảm ơn từng người đã cho ông những ảnh hưởng tích cực trên nhiều khía cạnh dù là nhỏ nhất. Một trong số đó là Quintus Junius Rusticus, người thầy đã giúp gieo mầm và nuôi dưỡng trong ông tình yêu sâu sắc với sự minh bạch và sự thông tuệ, đó là ham muốn đào sâu kiến thức và soi sáng lên những hiểu biết cúa chính mình.

   Cũng chính từ Rusticus, Marcus đã được biết tới Epictetus. Trên thực tế Rusticus đã cho ông mượn bản sao cá nhân các bài giảng của Epictetus và rõ ràng là ông đã không thực sự hài lòng với việc chỉ nắm được những ý chính và không muốn chỉ đơn giản là chấp nhận theo những ý tổng hợp được thầy của mình đưa ra. Khi có được đầy đủ những bài giảng này, ông đọc một cách đắm chìm say mê, những kiến thức như được ăn nhập vào con người ông, gắn vào DNA của ông. Ông không ngừng trích dẫn những khôn ngoan học được đó trong suốt cuộc đời mình, nơi đó ông tìm thấy minh triết và sức mạnh trong những câu chữ. Đáng nể phục hơn ông tìm thấy những trí tuệ cổ xưa quý giá nhưng khô khan và luôn giữ được thái độ cầu tiến ngay trong sự xa xỉ và quyền lực vây quanh mình.

   Cách đọc kĩ, phương pháp học sâu, thái độ tìm hiểu sâu là thứ mà chúng ta nên học hỏi trau dồi, đó là lí do tại sao ta chỉ nên đọc kĩ vài trang mỗi ngày thay vì vài chương một lần. Bằng cách đó ta có thời gian để đọc chăm chú và hiểu sâu cũng như lĩnh hội được đủ trí tuệ trong đó.

   Ở khía cạnh nào cũng vậy, dù là vật chất hay phi vật chất, không quan trọng ta đã lấy được bao nhiêu quan trọng là cuối cùng ta còn lại những gì.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply