Daily Stoic #86: Ai dõi theo những người canh gác?

Làm thế nào để triết lý sống của chúng ta có thể quản lý chính nó? Vì nó là chìa khóa cho mọi thứ. Bất cứ điều gì còn lại, có thể thuộc quyền lựa chọn của bạn hay không, thì chỉ là một thi hài và khói thuốc.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 12.33

Cây bút châm biếm thời La Mã Juvenal nổi tiếng với câu hỏi : “Quis custodiet ipsos custodes?” ( Ai dõi theo những người canh gác?)
Theo một cách nào đó, đây là những gì Marcus đang tự hỏi mình và bạn cũng có thể tự hỏi mình suốt cả ngày. Điều gì ảnh hưởng đến triết lý sống đang dẫn dắt cuộc đời của bạn?

Điều này cũng có ý nghĩa khai sáng như là một sự khám phá các môn học như sinh học tiến hóa, tâm lý học, thần kinh học, và thậm chí cả tiềm thức. Bởi vì luôn có những lực lượng sâu sắc hơn hình thành ngay cả trong những bộ óc kỷ luật, lý trí nhất. Bạn có thể là người kiên nhẫn nhất trên thế giới, nhưng nếu khoa học chứng minh rằng chúng ta sẽ đưa ra những quyết định tồi khi có một dạ dày trống rỗng thì liệu sự kiên nhẫn đó có còn tốt không?

Bởi vậy đừng chỉ dừng lại nghiên cứu ở Chủ Nghĩa Khắc Kỷ, hãy khám phá những động lực có thể thúc đẩy nó trở thành hiện thực, giúp cuộc sống thực sự tự do và hạnh phúc hơn. Tìm hiểu những thứ giúp củng cố hay ngay cả chỉ ra thiếu sót trong triết lý sống bạn chọn, cách mà thân thể và trí óc vận hành. Rốt cuộc điều gì là tốt nhất, phù hợp nhất.

Cũng hiểu rằng không chỉ triết lý sống của bạn mà – người canh gác – mà là bất cứ nguyên tắc nào, của bất cứ ai cũng vậy.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply