Daily Stoic #4: Ba điều quan trọng nhất

Tất cả những gì bạn cần là một cách nhìn rõ ràng chắc chắn trong hiện tại, những hành động cho những điều tốt đẹp ngay lúc này và một thái độ biết ơn với mọi sự bình yên ta đang có.

–Marcus Aurelius, Meditations 9.6–

Nhận thức, hành độngý chí quyết tâm là 3 kỷ luật then chốt của trường phái Khắc Kỷ. Tất nhiên vẫn còn nhiều thứ khác và chúng ta có thể nói cả ngày về những đức tin của các triết gia Khắc Kỷ khác nhau. Tuy nhiên, những điều gì thực sự giúp chúng ta trong cuộc sống ngày này qua ngày khác? Có lẽ chỉ cần vài dòng nhắc nhỏ sẽ khái quát 3 yếu tố quan trọng nhất của trường phái triết học này mà chúng ta nên đem theo hàng ngày, vào trong mỗi quyết định:

  • Kiểm soát nhận thức.
  • Hướng hành động đúng đắn.
  • Sẵn sàng chấp nhận những thứ không thể kiểm soát.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

1 Comment

Leave a Reply