Daily Stoic #28: Dấu vết của sự khôn ngoan

Hãy để ý những nguyên tắc sống chủ đạo của mọi người, đặc biệt là người khôn ngoan, họ đang tìm kiếm điều gì và họ tránh xa điều gì.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.38

Seneca đã từng nói: “Nếu không có cây thước bạn sẽ khó nắn đường cong thành đường thằng”. Đó là vai trò của những người khôn ngoan với cuộc sống của chúng ta, một hình mẫu hay một nguồn cảm hứng để gợi nên những ý tưởng và cho ta những kinh nghiệm từ lịch sử.

Thành công luôn để lại dấu vết và thất bại cũng vậy. Hãy là một người quan sát tốt.

JIM ROHN

Người đó là ai còn tùy thuộc vào bạn, là bố bạn, mẹ bạn hoặc có thể là 1 triết gia, 1 tác gia hay một nhà tư tưởng. Trong các trường hợp hãy luôn tự hỏi lúc này người đó sẽ làm gì? Nếu là Chúa Jesus thì Ngài sẽ làm gì lúc này?

Nhưng dù thế nào cũng hãy chọn một hình mẫu bạn muốn trở thành, một người hùng cho riêng bạn rồi quan sát họ thật kỹ. Đó là cách giúp bạn tốt hơn và bớt mắc sai lầm.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

1 Comment

Leave a Reply