Daily Stoic #28: Dấu vết của sự khôn ngoan

Hãy để ý những nguyên tắc sống chủ đạo của mọi người, đặc biệt là người khôn ngoan, họ đang tìm kiếm điều gì và họ tránh xa điều gì. MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.38 Seneca đã từng nói: “Nếu không có cây thước bạn sẽ khó nắn đường cong thành […]

Continue Reading