Vì sao chúng ta làm việc?

Tại sao mỗi sáng ta lại phải kéo lê mình ra khỏi giường thay vì sống cuộc đời ngập tràn niềm vui với hết trò chơi này đến hưởng thụ khác, động lực nào? Thật nực cười. Ta làm việc vì ta phải kiếm sống. Chắc chắn rồi, nhưng chỉ […]

Continue Reading