Daily Stoic #90: Lý trí, lí do cho mọi thứ

Đến nhanh với lý trí chi phối tổng thể của cá nhân bạn, tới lý lẽ của Tổng Thể, và tới của những người hàng xóm. Hãy chỉ để riêng trí óc của bạn làm việc của mình; để cho trí tuệ của Tổng Thể lưu giữ vị trí của bạn; và trí óc của hàng xóm tự xem nó có ngu dốt hay nó không nghe được âm thanh của tri thức – trong khi nhận ra rằng nó cũng giống của bạn mà thôi.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 9.22

Nếu cuộc sống của bạn không được định hình và chi phối bởi lý trí thì bởi cái gì? Sự thúc đẩy bên ngoài? Sự bốc đồng? Hay sự bắt chước? Hoặc thói quen vô thức?
Như khi chúng ta xem xét lại những hành vi trong quá khứ, sẽ buồn biết bao khi bạn sẽ thấy chúng ta hành động một cách vô thức và thiếu suy xét đánh giá nhiều như thế nào. Nó cũng đưa đến nhiều trường hợp mà hầu hết chúng khiến chúng ta hối tiếc.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply