Daily Stoic #34: Tại sao phải lo lắng?

Khi nhìn thấy người đang mang những âu lo, tôi băn khoăn không biết họ đang muốn gì? Bởi nếu một người đang không muốn có những thứ ngoài tầm với của họ thì tại sao lại phải lo lắng? EPICTETUS, DISCOURSES, 2.13.1 Một người cha đang lo về những […]

Continue Reading