Daily Stoic #61: Bước vào triết học

Nếu có một nơi quan trọng để bắt đầu trong triết học thì đó là: Một nhận thức thật rõ ràng về nguyên tắc chính yếu của mỗi người.

EPICTETUS, DISCOURSES, 1.26.15

Với người học thì triết học thật đáng sợ, bởi chúng có vẻ cao xa và khó tiếp cận? Một người mới nên bắt đầu từ đâu? Sách vở? Các bài giảng? …

Tất cả đều không phải. Epictetus nói rằng một người sẽ trở thành một triết gia khi họ bắt đầu để cho những lí do dẫn đường và bắt đầu đặt những câu hỏi về những cảm xúc, đức tin và thậm chí cả những thứ mà mọi người vẫn cho là hiển nhiên.

Người ta cho rằng một con vật có được sự tự nhận thức khi nó hoàn toàn có thể nhận ra chính nó trong gương. Có thể nói rằng chúng ta chính thức bước vào con đường của triết học, bất kì trường phái triết học nào, khi chúng ta bắt đầu nhận thức được năng lực phân tích tâm trí của chính mình. Vì sao có, vì sao không?

Bạn có thể bắt đầu bước vào con đường đó ngay hôm nay?
Khi bạn làm vậy, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ từ lúc đó chúng ta mới thực sự đang sống những cuộc đời mà như Socrates nói là thực sự đáng sống.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply