Daily Stoic #63: Thể thống nhất

Những thứ này không thể đi song hành. Bạn phải là một con người ở thể thống nhất, dù tốt hay xấu. Bạn phải mẫn cán làm việc theo những lý lẽ của riêng bạn hoặc theo những thứ ngoài tầm kiểm soát. Hãy hết sức cẩn thận với phía bên trong con người bạn chứ không phải những thứ bên ngoài, nghĩa là hãy ở cạnh một triết gia chứ không phải trong một đám đông hỗn loạn.

EPICTETUS, DISCOURSES, 3.15.13

Tất cả con người chúng ta đều phức tạp, không ai nghi ngờ điều đó. Chúng ta có quá nhiều khía cạnh để có thể xung đột với nhau như nhu cầu, sự thèm muốn và nỗi sợ hãi. Thế giới bên ngoài cũng không kém phần rắc rối và mâu thuẫn.

Nếu chúng ta không cẩn thận, tất cả những tác động này sẽ cùng lúc kéo, xé, đẩy chúng ta làm ta trở nên méo mó và gây nên hỗn loạn nhân cách. Bởi vậy có lẽ chúng ta cần một luồng sáng soi đường, bất kể là hướng nào. Mọi vật xung quanh di chuyển làm ta rối loạn nhưng nếu có một thứ dẫn đường không thay đổi thì trước chúng để soi lối cho ta thì chúng cũng phải có tính chất như luồng ánh sáng vậy.

Lúc này chúng ta có một lựa chọn không quá khó, đứng với một triết gia và chỉ cố gắng tập trung vào bên trong con người mình hoặc sống như một thủ lĩnh tắc kè hoa của một đám đông hỗn loạn, trở thành bất cứ thứ gì đám đông đó cần tại một thời điểm đó.

Nếu ta không chú tâm đến sự thống nhất bên trong chúng ta, vào sự tự nhận thức một cách rõ ràng, chúng ta sẽ có nguy cơ bị tan rã nhạt nhòa theo sự hỗn loạn ngoài đó.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply