Daily Stoic #36: Hãy vững vàng

Đừng để dễ kích động, những cũng hãy đừng ngần ngại ủng hộ mạnh mẽ cho mọi tiếng nói đòi sự công bằng và luôn bảo vệ niềm tin rõ ràng mỗi khi bạn làm điều đó. MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 4.22 Hãy nghĩ đến những người tính khí thất thường […]

Continue Reading