Daily Stoic #73: Tất cả đều có ý nghĩa

Mỗi khi tự nhận thấy bạn đang đổ lỗi cho Thượng Đế, hãy vận dụng lí trí để suy xét và rồi bạn sẽ thấy những điều đã xảy ra là phù hợp với Tự Nhiên.

EPICTETUS, DISCOURSES, 3.17.1

Một phần lí do khiến con người thường đấu tranh chống lại những điều đã xảy ra là bởi chúng ta đã quá tập trung vào những kế hoạch của mình đến nỗi ta quên đi kế hoạch bao trùm vĩ đại hơn mà ta không biết đến – kế hoạch của Tự Nhiên. Không chỉ trong những lần mà điều xảy ra tưởng chừng như thảm họa nhưng qua một thời gian khi nhìn lại ta lại thấy hóa ra là vô cùng may mắn mà còn cả khi chúng ta quên mất rằng mình không phải là những người duy nhất quan trọng. Khi mất mát của chúng ta lại đưa đến lợi ích cho ai đó khác cần có hơn.

Những cảm giác sai lầm này là một vấn đề nhận thức đơn giản. Ta cần nhớ rằng tất cả mọi thứ xảy ra hay tồn tại đề được dẫn dắt bởi lý do – nhưng là những lý do to lớn và toàn cục mà không phải lúc nào ta cũng có thể thấy hoặc nhận thức rõ được. Như cơn bão ở đây là kết quả của cái vỗ cánh của con bướm phía bên kia bán cầu như thuyết Hiệu ứng Cánh Bướm hoặc là thường thấy hơn là hầu hết những gian khổ và bất hạnh ta đã và đang trải qua là cơ sở cho một tương lai viên mãn mà ta không hình dung được.

Chỉ cần sống để hành động phù hợp với nguyên tắc rồi chờ đợi thành quả, bởi tất cả mọi thứ xảy ra thực chất đều có ý nghĩa. Đó là Logos.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply