Daily Stoic #72: Góc nhìn bao dung

Khi người ta khiến bạn tổn thương, hãy lập tức xét xem những quan niệm của người ta về chuyện đã làm là tốt hay không tốt. Bởi nếu hiểu được điều đó, thay vì bất ngờ và giận dữ bạn sẽ có lòng thương cảm. Khi những ý niệm […]

Continue Reading