Daily Stoic #98: Đón sẵn những thay đổi

Làm người, có 2 thứ cần phải diệt bỏ tận gốc đó là tính kiêu ngạo và lòng đa nghi. Tính kiêu ngạo thì chắc rằng ta chẳng cần ai hay bất cứ thứ gì thêm nữa, lòng đa nghi thì luôn cho rằng chẳng có bất cứ thứ gì mang đến hạnh phúc thực sự.

EPICTETUS, DISCOURSES, 3.14.8

Có bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu những dự án mà ta biết chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào?
Bao nhiêu lần bạn gặp một người mới và bạn biết đích xác họ là ai và họ như thế nào?
Và đã bao nhiêu lần những giả định này cho thấy rõ rằng nó tuyết đối chính xác hoặc hoàn toàn sai lệch?

Điều này giải thích tại sao ta phải chống lại thành kiến và sự thiên vị, xem đó như trách nhiệm của chính chúng ta. Tự vấn ta rằng:
Điều gì mà ta chưa suy xét?
Tại sao nó lại xảy ra như vậy?
Có phải ta là một phần của nguyên nhân cho việc này, hay ta là giải pháp?
Có khi nào ta đã sai ở đâu đây không?
Hãy thật sự cẩn thận để tôn trọng những điều mà chúng ta chưa biết, và rồi để nó thách thức với những hiểu biết bạn đang nắm giữ.

Nhớ rằng, nếu có một bài học cốt lõi ở giữa trung tâm của triết lý này thì đó là chúng ta không thông minh và khôn ngoan như chúng ta thường nghĩ. Nếu chúng ta có muốn trở nên thông thái thì, nó đến từ những tò mò và khiêm tốn với tâm hồn rộng mở chứ không hề là từ sự bảo thủ, kiêu căng và đa nghi như nhiều người vẫn nghĩ.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *