Daily Stoic #95: Tránh xa cám dỗ

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không trở thành một “Hoàng Đế”, hãy tránh xa sự hống hách bẩn thỉu đó. Nó có thể tìm đến bạn vậy nên hãy giữ cho mình giản dị, tốt đẹp, thuần khiết, thánh thiện, tôn trọng công lý, kính sợ các Đấng bề […]

Continue Reading