Daily Stoic #64: Tự do ở nhận thức

Con người tự do là người mà được sống như họ muốn, không bị ép buộc, không bị cản trở và cũng không bị giới hạn; người mà những sự lựa chọn của họ không bị cản trở, người có khao khát thành công, người không bị sa vào những […]

Continue Reading