Daily Stoic #63: Thể thống nhất

Những thứ này không thể đi song hành. Bạn phải là một con người ở thể thống nhất, dù tốt hay xấu. Bạn phải mẫn cán làm việc theo những lý lẽ của riêng bạn hoặc theo những thứ ngoài tầm kiểm soát. Hãy hết sức cẩn thận với phía […]

Continue Reading