Daily Stoic #37: Tĩnh lặng trong sức mạnh

Tôi không đồng tình với những kẻ liều lĩnh, người chấp nhận một cuộc sống hỗn loạn, người suốt ngày sống trong đấu tranh với hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả tinh thần ý chí. Người thực sự khôn ngoan sẽ chịu đựng nó, nhưng không lựa chọn nó. […]

Continue Reading