Daily Stoic #53: Nói hay im lặng?

Cato đã thực hành kiểu phát biểu công khai có khả năng lay động quần chúng, tin rằng triết lý chính trị đúng đắn cần được chăm sóc kĩ càng. Nhưng chưa ai từng thấy ông tập luyện trước người khác cũng như chưa ai từng nghe ông diễn tập […]

Continue Reading