Daily Stoic #45: Nghĩ trước khi làm

Trở nên khôn ngoan chỉ đơn giản là hướng sự chú ý vào trí thông minh của mình, thứ sẽ luôn dẫn dắt bạn ở bất cứ đâu. HERACLITUS, QUOTED IN DIOGENES LAERTIUS, LIVES OF THE EMINENT PHILOSOPHERS, 9.1 Tất cả chúng ta đều nên tự hỏi mình:Tại sao tôi […]

Continue Reading