LÀM CHA MẸ LÀ MỘT SỰ TU TẬP

Nếu bạn là bậc cha mẹ, hoặc ông bà hãy thử tập quan sát con cháu của mình trong thinh lặng, lắng nghe chúng cẩn thận hơn. Đọc những tác động của chúng, đánh giá tình cách của chúng qua thái độ và cách xử sự.Tự hỏi xem: Nhu cầu […]

Continue Reading

Daily Stoic #25: Điều cao quý nhất

Liệu những gì còn lại được xem là cao quý? Điều này, ta nghĩ để hạn chế những hành động hoặc thiếu hành động cho những điều đáng gìn giữ mà ta cần phải có sự chuẩn bị trước đó là những nỗ lực của giáo dục và giảng dạy […]

Continue Reading