Mark Manson: 4 giai đoạn cuộc đời

Đời không như mơ. Rồi bạn chết. Vậy nên, vài ngày trước khi đang vắt chân lên trán suy nghĩ về cuộc đời, tôi quyết định rằng đời này, nó sẽ xảy ra trong 4 giai đoạn. Và chúng là… Giai đoạn 1: Bắt chước người khác  Từ khi sinh […]

Continue Reading