Daily Stoic #92: Sắc màu của ý nghĩ

Tâm trí của bạn sẽ mang hình hài của những suy nghĩ bạn thường giữ lại ở trong mình, bởi linh hồn con người được tô màu bởi những ấn tượng như thế. MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 5.16 Nếu bạn ép cơ thể mình phải ngồi một tư thế hàng ngày […]

Continue Reading