Daily Stoic #70: Cato và di sản

Chúng ta có thể loại bỏ hầu hết những lỗi lầm nếu có được một người ở bên cạnh có thể xác nhận rằng những điều chúng ta sắp làm là sai. Mỗi linh hồn nên có một ai đó mà nó có thể tôn trọng, họ có những dẫn […]

Continue Reading