Daily Stoic #82: Giáo dục chân chính

Điều gì là thực sự xứng đáng được giáo dục? Đó là học cách áp dụng những định kiến ​​tự nhiên của chúng ta vào những thứ đúng đắn theo Tự nhiên, và hơn thế nữa là tách biệt những điều nằm trong khả năng của chúng ta ra khỏi những điều sai lệch còn lại.

EPICTETUS, DISCOURSES, 1.22.9–10a

Một tấm bằng ở trên tường chỉ cho thấy là bạn được giáo dục nhiều như việc đôi giày trên chân của bạncho thấy là bạn đi bộ. Nó là một sự bắt đầu nhưng hầu như không bao giờ là đủ.
Nếu không làm thế nào mà nhiều người được cho là “có giáo dục” lại thường có thể đưa ra quyết định không hợp lý? Hoặc bỏ lỡ nhiều điều rất rõ ràng? Có lẽ một phần là vì họ đã quên rằng họ chỉ nên tập trung vào thứ nằm trong khả năng kiểm soát của họ.

Một mảnh dấu tích còn sót lại từ triết gia Heraclitus thể hiện thực tế đó:
“Nhiều người đã được học
từ Hesiod nhiều tên không đếm được
của các vị thần và quái vật
không bao giờ hiểu được
rằng đêm và ngày là một.”

Giống như bạn hoàn toàn có thể đi bộ thoải mái mà không cần giày, bạn không cần phải bước vào lớp học để hiểu được nhưng điều cơ bản, thực tế của tự nhiên và vai trò đúng đắn của chúng ta trong đó. Hãy bắt đầu với nhận thức và suy ngẫm.
Không phải chỉ một lần, mà là từng giây trong từng ngày.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply