Daily Stoic #76: Vùng thiêng liêng

Hết sức tôn trọng cái năng lực suy xét của bạn. Bởi đó là tất cả, bởi nguyên tắc chỉ huy đó sẽ ngăn không cho những thứ mâu thuẫn với tự nhiên cũng như hay không phù hợp với con người có lí trí đi vào. Nó làm cho bạn có thể trở nên thâm trầm sâu sắc, thương yêu người khác và tuân mệnh thánh thần.

MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 3.9

Thực tế là bạn có thể suy nghĩ, thực tế là bạn có thể đọc những dòng này, sự thật là bạn có thể suy luận cả trong và ngoài tình huống – tất cả những điều này cho bạn khả năng có thể cải thiện hoàn cảnh và trở nên tốt hơn. Đánh giá đúng năng lực này là điều rất quan trọng, bởi đó là năng lực thực sự mà không phải ai cũng có may mắn sở hữu.

Nghiêm túc thì những thứ bạn cho là hiển nhiên người khác thậm chí còn không nghĩ sẽ mơ về nó. Hãy dành một chút thời gian hôm nay để nhớ rằng bạn sinh ra đã được ban cho khả năng lí trí và logic để lèo lái, xoay chuyển các tình huống cũng như hoàn cảnh gặp phải.

Điều đó mang đến cho bạn sức mạnh không thể tưởng tượng nổi để thay đổi cuộc sống của mình và của cả người khác. Và cũng nhớ rằng sức mạnh sẽ đưa bạn tới trách nhiệm.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply