Daily Stoic #67: Sự lừa dối từ giác quan

Heraclitus đã gọi sự tự lừa dối là một căn bệnh khủng khiếp và thị lực là một giác quan đầy sai lầm.

DIOGENES LAERTIUS, LIVES OF THE EMINENT PHILOSOPHERS, 9.7

Tự nhận thức là khả năng tự đánh giá bản thân một cách khách quan. Đó là khả năng đưa ra câu hỏi cho những thiên hướng, những kiểu mẫu và những giả định của chính chúng ta. Nó đòi hỏi ta phải luôn xem xét tất cả các ý kiến của mình thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra, dù cho có thể ta đang bị đôi mắt đánh lừa.

Một mặt điều có có thể đáng báo động, bởi ta thậm chí còn không thể tin vào giác quan của chính mình. Chắc chắn ai cũng có thể nghĩ theo cách đó, hoặc có thể theo cách khác. Bạn nhận thức rõ ràng và vững chắc là các giác quan của mình luôn có thể sai, thậm chí thường xuyên sai. Cảm xúc của chúng ta thường bị báo động quá mức, dự đoán của chúng ta quá lạc quan hoặc quá bi quan. Nên tốt hơn hết là không nên vội vã kết luận bất cứ điều gì khi mới nhận được thông qua các giác quan chưa suy xét.

Chúng ta có thể kiên nhẫn suy xét trước mọi hành động và nhận thức được mọi thứ đang thực sự diễn ra để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.

Trên con đường tìm tới hạnh phúc và chân lý ta luôn phải cảnh giác với những ấn tượng sai lầm, kể cả với chính mình.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

Leave a Reply