Daily Stoic #15: Vững tin vào ngọn hải đăng

Chỉ những ai luôn có được sự vững vàng không nao núng khi suy xét trong mọi hoàn cảnh mới có thể đạt được sự bình thản trong tâm hồn. Những người khác lại dao dộng trước những quyết định, thay đổi qua lại giữa chấp nhận hay chối bỏ những điều xảy đến với mình. Vậy điều gì tạo nên sự khác nhau giữa họ? Đó chính là bởi triết lý sống mà họ dựa trên hay thậm chí là có hay không sự tồn tại triết lý sống trong họ.

Seneca, Moral Letters

Trong các bài tiểu luận bàn về sự bình thản trong tâm hồn của Seneca, ông sử dụng một từ Hy Lạp là euthymia mà theo như ông định nghĩa là “kiên định tin vào chính mình và tin vào con đường mình đã chọn là đúng đắn”, ông cho rằng đó là một trạng thái của tâm trí mà giúp ta có thể đạt được sự bình thản.

Một tầm nhìn rõ ràng cho phép ta có được niềm tin đó, đó không phải là luôn khẳng định ta sẽ hoàn toàn đúng về mọi thứ hay là ta nên như thế. Nó chỉ là ta có thể vững tin là mình đang hướng đi trên con đường đúng đắn, đó là cho ta biết ta không cần phải luôn bận tâm so sánh với bất kỳ ai hay cứ phải luôn thay đổi biến động từng lúc theo thế giới xung quanh.

Thay vì vậy, sự tĩnh lặng và bình thản có được khi ta nhận rõ được ngọn hải đăng mình đã chọn và gắn chặt với nó.

Series Daily Stoic                                        Based on Daily Stoic by Ryan Holiday

Bài viết khác

2 Comments

Leave a Reply