Hạnh phúc là gì?

trees near body of water under dark clouds

Cách đây khoảng 2300 năm, triết gia Aristotle đã kết luận: Hơn mọi thứ khác trên đời, hạnh phúc chính là điều mà tất cả mọi người đều tìm kiếm. Trong khi hạnh phúc được mưu cầu do lợi ích của chính nó, thì mọi mục tiêu khác – sức […]

Continue Reading